Spara el

Det är inte bara milön som mår bra av att energiefektivisera, även din plånbok mår bra av de.

Ett område med stora möjligheter till energibesparingar är belysning.  Det är alltför vanligt med lokaler där belysningen ständigt är påslagen, oavsett om det är fullt dagsljus ute eller om lokalen står tom.

Mycket har hänt de senaste åren och ny belysningsteknik gör att det finns stora energivinster att göra genom att byta ut gamla system mot ny smartare belysning. Det är inte ovanligt att upp till 80% el sparas på en ny effektiv belysningsanläggning. Det är klokt att belysningen automatiskt regleras efter dagsljus och närvaro.

Utöver miljövinster är modern belysning också ekonomiskt smart. Eftersom det är själva användningen som kostar mest, är investeringen som regel intjänad redan efter tre år. Trots installationskostnad sänks totalkostnaden genom lägre utgifter för drift och underhåll samt ökad livslängd på ljuskällorna.

I villor kan el sparas på många sätt. Självklart är de största förbrukarna som värmesystemet i fokus när man vill miska elförbrukningen. Men även små förbrukare slukar ofta alldeles för mycke el, helt i onödan.


Kontakta oss så ser vi över er anläggning eller villa.