Avtalskunder

Vi har ett nära samarbete med våra avtalskunder där vi erbjuder flexibilitet och effektivitet. Vi hjälper med allt från löpande underhåll och renoveringar till mer komplexa projekt. Det bygger på återkommande samarbeten där goda och långsiktiga relationer ger en smidigare och effektivare arbetsprocess. Våra avtalskunder kommer från såväl butiker som restauranger.

Vårt mål är att ge våra avtalskunder en enkel resa genom projekten. Avtalskunderna får alltid en egen kontaktperson som är med från planering och budgetering till genomförande och uppföljning.